כנס הגליל לשוויון בבריאות
מצגת לפרוייקט "החלוץ"
הזמנת פייסבוק - כנס חינוך לקיום משותף
עיצוב לבית הספר הדו-לשוני גליל
קמפיין עשור לכוח לעובדים
הזמנה למפגש ראשי רשויות - שתיל תכנית הבריאות
פרסום למופע קרקס גליל
כרזה לפסטיבל מדרום 2016
עיצוב לכנס השנתי למאבק בגזענות
אפנאן אל ג'ליל חומרים שיווקיים
כתובה מאויירת - פרט
הפרטת חברת חשמל - איור ל"דה מרקר"