הזמנה למפגש ראשי רשויות - שתיל תכנית הבריאות
פרסום למופע קרקס גליל
פרסום לתכנית נתיבות אונ' חיפה
כרזה לפסטיבל מדרום 2016
עיצוב לכנס השנתי למאבק בגזענות
אפנאן אל ג'ליל חומרים שיווקיים
כתובה מאויירת - פרט
כנס הגליל לשוויון בבריאות
הפרטת חברת חשמל - איור ל"דה מרקר"
הזמנה לכנס - שתיל תכנית הבריאות
דימוי לכנס חינוך לקיום משותף - בית יגאל אלון
כרזה לפסטיבל מדרום באופקים