איור

אופקים - מפה מאויירת
אופקים - מפה מאויירת (פרט)
אופקים - מפה מאויירת (פרט)
אופקים - מפה מאויירת (פרט מגב המפה)
תוכנייה לפסטיבל מדרום באופקים - פרט
תוכנייה לפסטיבל מדרום באופקים - פרט
שנה טובה  - מרכז חינוכי פרדס
איורים לחוברת ראש השנה - כישורית
איורים לחוברת ראש השנה - כישורית
משוררים, פרוייקט אישי - תרצה אתר
הכספומט האנושי יוצא לחופשי - "דה מרקר"
איור ועיצוב מודעה - המוזיאון הפתוח תפן