דפוס

הזמנה לסמינר מנהיגות - התנועה הקיבוצית
מדבקה לכנס מדריכי נוער
תבנית - החממה הקהילתית
מודעה לכנס בריאות, שתיל
שער מחברת - בית יגאל אלון
טיימליין לפרוייקט קיימות עירונית - מכון ירושלים
פוסטר להשקת הספר "הניפו דגל"
פוסטר תכנית חכמה - אונ' חיפה
תוכנייה לפסטיבל מדרום באופקים - פרט
אורשה מדריך טיולים - כרטיס ביקור
אורשה מדריך טיולים - כרטיס ביקור
סדרת חוברות לפרוייקט "קולות אחרים"