אינטרנט

עיצוב לכנס השנתי למאבק בגזענות
הזמנה לכנס - שתיל תכנית הבריאות
הזמנה למפגש ראשי רשויות - שתיל תכנית הבריאות
אינפוגרפיקה - אופק
הזמנת פייסבוק - כנס חינוך לקיום משותף
מצגת לפרוייקט "החלוץ"
פלייר תוצרת הארץ - פרוייקט "החלוץ"
אינפוגרפיקה לבנק אופק
מחלקת החינוך הקיבוצית - קטלוג אלקטרוני
עיצוב אתר דוגרינט
אי-פלייר (PDF אינטראקטיבי) - פרדס
אי-פלייר (PDF אינטראקטיבי) - פרדס